Novinky
Reálné tratě
Trať 031
Reálné reskiny
Traťové objekty
Průmyslové objekty
Civliní objekty
Emppu, 2011
Elektrické lokomotivy
Objekty - 031
<kuid2:481356:750705:2>
>>DOWNLOAD<<
<kuid2:481356:750705:2>
Reskin lokomotivy řady 750 po rekonstrukci na řadu 750.7 prováděnou v CZ LOKO. Autorem 3D modelu je Kilanziom. Autorem fototextur a reskinu je Emppu. Ke správné funkčnosti modelu je třeba stáhnout tento bogeysound a enginesound.
Poděkování patří Forexovi za upozornění na některé nedostatky a Kilanziomovi za povolení ke zveřejnění.
<kuid2:481356:730011:1>
Reskin jedné krásné, ale v současné době dosloužilé lokomotivy, 730.011-4.
Obrovské díky patří Aleši Kunovi za velmi ochotnou spolupráci, úpravy modelu a svolení ke zveřejnění reskinu na jeho perfektní model. Nezapomeňte si, prosím, stáhnout všechny potřebné součásti z odkazu výše. Přeji příjemné poježdění ;-)
<kuid2:481356:750714:1>
Byl jsem velmi nadšen při zjištění informace, že útočištěm tehdy čerstvě zhotovené 750.714 se stane Trutnov namísto původně plánované Prahy. O několik dní později jsem už měl štěstí na její nafocení a tady je. Upravil jsem script návěstních světel aby fungovala tak, jako v realitě. Děkuji za ochotnou pomoc Kilanziomovi, který upravil model dle potřeby. Věnujte prosím pozornost stažení správné verze koron dle vaší verze hry a potřebných součástí, ve vlastním zájmu, aby lokomotiva fungovala korektně.
>>DOWNLOAD<<
Součásti
>>DOWNLOAD<<
bogeysound
enginesound